Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Απασχόληση δύο νηπίων 18 μηνών (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Αγία Παρασκευή. Ενδεικτική αμοιβή: 3,5. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τετάρτη. Ωράριο εργασίας: 10:00 - 15:00.).

Υπηρεσίες

Φροντίδα βρεφών & νηπίων

Φροντίδα βρεφών & νηπίων

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες