Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 3 ΧΡΟΝΩΝ (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Αγία Παρασκευή. Ενδεικτική αμοιβή: 5€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 16:00 - 20:30. Προνόμια: Ασφάλιση.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες