Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Παιδαγωγός (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Γέρακας. Ενδεικτική αμοιβή: 5€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 13:30 - 15:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες