Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Οικιακές εργασίες μόνο γύρω από το παιδί

Aiuto domestico relativo ai bambini (Αναζήτηση για Μόνο γύρω από το παιδί, Milan. Ενδεικτική αμοιβή: 5€. Ωράριο εργασίας: 10:30 - 16:30.).

Υπηρεσίες

Οικ. εργασίες γύρω από το παιδί

Οικ. εργασίες γύρω από το παιδί

Πληροφορίες