Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter

Κυρία για μεταφορά παιδιών σε αθλητική δραστηριότ. (Αναζήτηση για Babysitter, Άλιμος. Ενδεικτική αμοιβή: 120€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 16:30 - 18:30.).

Πληροφορίες