Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Μουσικός παιδαγωγός

Καθηγητής/ια πιάνου / Θρακομακεδόνες (Αναζήτηση για Μουσικό παιδαγωγό, Θρακομακεδόνες. Ενδεικτική αμοιβή: Συζητήσιμη. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα. Ωράριο εργασίας: 18:30 - 20:30.).

Πληροφορίες