Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Μελέτη Παιδιών (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Γέρακας. Ενδεικτική αμοιβή: 430€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 13:00 - 18:00. Προνόμια: σε συζήτηση .).

Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες