Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter - Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού (Αναζήτηση για Φύλαξη παιδιού, Νέο Ψυχικό. Ενδεικτική αμοιβή: 4-5. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 20:00 - 01:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Πληροφορίες