Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Μουσικός παιδαγωγός

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Αναζήτηση για Μουσικό παιδαγωγό, Γλυφάδα. Ενδεικτική αμοιβή: 300€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Ωράριο εργασίας: 15:30 - 20:30. Προνόμια: 50 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες