Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Δημιουργική απασχόληση δίχρονου αγοριού (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Δροσιά. Ενδεικτική αμοιβή: 600 € μήνα. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 08:30 - 14:30.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες