Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Μετακίνηση παιδιών

Portare/Andare a prendere i bambini (Αναζήτηση για Μετακίνηση παιδιών , Milan. Ενδεικτική αμοιβή: 10€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 17:30 - 19:30.).

Υπηρεσίες

Μετακίνηση παιδιών

Μετακίνηση παιδιών

Πληροφορίες