Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

ΚΑΘΗΓΗΤΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Σεπόλια. Ενδεικτική αμοιβή: 10€. Ωράριο εργασίας: 17:30 - 21:30.).

Υπηρεσίες

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Πληροφορίες