Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

English Native Speaker for a child 5 years old (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Βριλήσσια. Ενδεικτική αμοιβή: 15-17€/ώρα. Ημέρες εργασίας: Τετάρτη Σάββατο. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 06:00.).

Υπηρεσίες

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες