Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

Καθηγήτρια αγγλικών native speaker κατα προτίμηση (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Μελίσσια. Ενδεικτική αμοιβή: 10 ευρώ την ώρα . Ωράριο εργασίας: 07:00 - 08:00.).

Υπηρεσίες

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες