Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

δασκάλα αγγλικών (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Παγκράτι. Ενδεικτική αμοιβή: 112 eyro to mhna. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τετάρτη. Ωράριο εργασίας: 04:00 - 05:30.).

Υπηρεσίες

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες