Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Δάσκαλος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜ (Αναζήτηση για Δάσκαλο, Βούλα. Ενδεικτική αμοιβή: 6€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 07:30 - 08:00.).

Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες