Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ AΓΓΛΙΚΑ (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Ηλιούπολη. Ενδεικτική αμοιβή: 350€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 04:00 - 07:30.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες