πρόληψη της άνοιας

Τρίτη ηλικία & βιωματική μάθηση: η άμυνα κατά της άνοιας!

Είναι γνωστό ότι η διαρκής αναζήτηση νέων διεγερτικών ερεθισμάτων οδηγεί σε γνώσεις που διατηρούν σε καλή κατάσταση τις νοητικές δεξιότητες μικρών και μεγάλων και